Single feest melkweg outlook address book not updating

Van diezelfde openheid houdt de VERON niet, zo blijkt uit een nagezonden e-mail die door secretaris Eric-Jan Wösten (PA3CEV) naar de afdelingen verzonden is.Het schrijven, dat door een tiental afdelingen aan Hamnieuws is aangeboden en inmiddels op meerdere plekken opduikt, mag namelijk beslist niet met de leden gedeeld worden.“Daarvoor heeft inmiddels (door AT) ook internationale coördinatie plaatsgevonden en is er mede op basis daarvan een concept frequentie-indeling voorbereid.”, aldus de OLON.

Dit bericht de NLPO, de overkoepelende organisatie van streekomroepen in Nederland.Deze taskforce zal de komende maanden aan de slag gaan.Onduidelijk“Onduidelijk is nog wat dit precies voor consequenties gaat hebben voor de gereserveerde DAB frequenties voor de lokale omroepen in laag 6 en de daarop gebaseerde frequentie-indeling.Deze experimenten zijn echter op 1 januari van dit jaar gestopt.Een aantal omroepen heeft haar bevindingen van deze experimenten al bekend gemaakt.

Search for Single feest melkweg:

Single feest melkweg-77Single feest melkweg-35Single feest melkweg-33

Met de nieuwe opzet en structuur van de site maken dat u sneller vindt wat u zoekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Single feest melkweg”